İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Çağdaş BAŞ
Unvanı: İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

Daha Önceden Çalıştığı Yer ve Görev Unvanları:

2014- ... Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi/ANKARA
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
2014-2014 Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı (8 Ay)
2013-2014 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Atama Daire Başkanlığı/Ankara
Doktor Atama Birimi Sağ.Mem.
2006-2013 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Servis ve Lab.Malz.Deposu TKKY
2004-2006 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Radyasyon Onkolojisi ve Tıbbi Onkoloji Sağ.Memuru
Eğitim Durumu:

2012 Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları İşletmeciliği
2007 Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulu (4 Yıllık Lisans)
1999 Samsun Terme Sağlık Meslek Lisesi
1995 Samsun Çarşamba Atatürk Ortaokulu
1992 Samsun Yeşilırmak İlkokulu